• Szkoła Rodzenia w formie indywidualnej lub grupowej.

  • Wizyty patronażowe po porodzie.

  • Poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania.

  • Pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego.

  • Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem.

  • Zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne.

Wizyty patronażowe po porodzie

Po porodzie opieka położnej obejmuje kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodka do ukończenia drugiego miesiąca życia. Są to co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.

W ramach wizyt patronażowych:

• pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego,

• obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,

• ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia, poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,

• wykrywanie objawów patologicznych,

• ocena stanu położniczego i ogólnego matki;

• zdjęcie szwów z krocza,

• obserwacja i pielęgnacja blizny po cięciu cesarskim;

• ocenę relacji rodziny z noworodkiem,

• udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Współpraca

                                               
Copyright (c) Manager Media 2014. All rights reserved.