• Szkoła Rodzenia w formie indywidualnej lub grupowej.

  • Wizyty patronażowe po porodzie.

  • Poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania.

  • Pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego.

  • Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem.

  • Zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne.

Opieka nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.

Do obowiązków położnej należą między innymi:

• podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,

• zdejmowanie szwów,

• cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,

• wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,

• płukanie pochwy,

• leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn ,

• wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,

• ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami.

Współpraca

                                               
Copyright (c) Manager Media 2014. All rights reserved.